Jak nastavit certifikáty na poště - nový postup

Z WebHosting.FM - Napoveda
Přejít na: navigace, hledání

Pro poštovní server s postfixem (SMTP), perdition (IMAP4 a POP3) je potřeba každých 90 dní aktualizovat certifikáty.

Získání certifikátů

Postup:

Vygenerování certifikátů pro jednotlivé servery SMTP, IMAP4 a POP3 provedeme spuštěním příkazu hosting/acme.sh.

Pro každý server získáme několik souborů v adresářích:

 • /root/.acme.sh/pop3.webhosting.fm/
 • /root/.acme.sh/imap.webhosting.fm/
 • /root/.acme.sh/smtp.webhosting.fm/

Na tyto soubory jsou nasměrovány odkazy z adresářú:

 • /etc/ssl/pop3/
 • /etc/ssl/imap/
 • /etc/ssl/smtp/

Nastavení SSL v konfiguraci postfixu (SMTPS)

Postup:

 • provedeme restart postfixu:
  • /usr/local/etc/rc.d/postfix restart

Nastavení SSL v konfiguraci perdition (IMAP4S a POP3S)

Postup:

 • provedeme restart obou instancí perdition
  • service perdition.imap4s restart
  • service perdition.pop3s restart


Ověření funkčnosti